Nu drar alltå bygget igång av flerfamiljshus ett och två på Lusthusbacken, på Furunäset i Piteå. Projektet är ett samarbete mellan Grönbo, Stenbackens, Glommershus samt Polarrenen.
Etapp ett utgör de första två husen. Om intresse finns för fortsatt etablering så finns ytterligare två byggklara tomter, som i så fall kommer att utgöra Etapp 2 i projektet. Planerad första inflyttning i de första två flerfamiljhusen blir i april 2016.