Nu är Etapp 2 igång på Lusthusbacken

Sommaren 2016 skedde inflyttning i de två första husen på Lusthusbacken, Furunäset Piteå och alla tolv lägenheter är uthyrda.

Nu är arbetet igång med Etapp 2, som även den utgör två hus i två plan med 6 lägenheter i varje: med sex lägenheter i varje; 2 tvåor på 54 kvadratmeter, 2 treor på 69 kvadratmeter och 2 fyror på 82 kvadratmeter.

Inflyttning är planerad till juni respektive augusti 2017 för de två husen. Alla husen är byggda enligt produktionsbolaget Grönbo AB:s ekologiska byggkoncept.